Preview Mode Links will not work in preview mode

Vila i Frid


Nov 28, 2019

För sju år sedan fick journalisten och författaren Andreas Ekström reda på att hans lever sakta håller på att dö, och för att överleva behöver han en levertransplantation inom två. Det innebär att hans fortlevnad och därmed hans familjs lycka, är beroende av en annan familjs stora tragedi. Med Johanna pratar han om det, men också om döden i kulturen, dödsrunor i tidningar och varför vi behöver samlas när någon har dött.

Du kan anmäla dig till Donationsregistret här: https://donation.socialstyrelsen.se/donation/.