Preview Mode Links will not work in preview mode

Vila i Frid


Dec 12, 2019

Att förlora ett barn är varje förälders värsta mardröm, och nära på omöjligt att föreställa sig för den som inte varit där. När Lina Schollin Asks dotter Ingrid var 1,5 år gammal slutade hon andas. I säsongens sista Vila i Frid berättar hon om det, om hur sorg och glädje samsades i henne när hon sju veckor efter Ingrids död födde sitt andra barn och om hennes bok Klättra så högt du vill för du är ju ändå redan död. 

I avsnittet möter Johanna Koljonen också Barbro Hedberg, begravningsentreprenör, som många gånger fått det viktiga och otroligt tunga uppdraget att hjälpa familjer att ordna begravning för sitt bortgångna barn.